Bài ca Hồ Chí Minh

Bản nhạc

THE BALLAD OF HO CHI MINH(Bài ca Hồ Chí Minh)

Trình bày: Ewan MacColl
Sáng tác: Ewan MacColl.
**************************************

 

Far away across the ocean,
Far beyond the sea's eastern rim,
Lives a man who is father of the Indo-Chinese people,
And his name it is Ho Chi Minh.

Refrain:
Ho, Ho, Ho Chi Minh.
Ho, Ho, Ho Chi Minh.

From VietBac to the SaiGon Delta
From the mountains and plains below
Young and old workers, peasants and the toiling tenant farmers
Fight for freedom with Uncle Ho.
Ho, Ho, Ho Chi Minh, etc.

Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor
He served his time out on the seven seas
Work and hardship were part of his early education
Exploitation his ABC.

Now Ho Chi Minh came home from sailing
And he looked out on his native land
Saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people
Foreign soldiers on every hand.

Now Ho Chi Minh went to the mountains
And he trained a determined band
Heroes all, sworn to liberate the Indo-Chinese people
Drive invaders from the land.

Fourteen men became a hundred
A hundred thousand and Ho Chi Minh
Forged and tempered the army of the Indo-Chinese people
Freedom's Army of Viet Minh.

Every soldier is a farmer
Comes the evening and he grabs his hoe
Comes the morning he swings his rifle on his shoulder
This the army of Uncle Ho.

From the mountains and the jungles
From the ricelands and the Plain of Reeds
March the men and the women of the Indo-Chinese Army
Planting freedom with vict'ry seeds.

From VietBac to the SaiGon Delta
Marched the armies of Viet Minh
And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people
Peace and freedom and Ho Chi Minh.

Bình luận (4)

 1. Anh Thư

  Trên trang có 2 bản khác bài hát này với tiêu đề Bài ca Hồ Chí Minh. Đề nghị BBT_BQT thống nhất đặt tên theo cùng một ngôn ngữ để các bản về chung một mục. Xin cảm ơn.

 2. Nguyen Hong Tham

  Bài hát thật hay, và nó còn thú vị hơn khi tôi biết rằng Ewan MacColl là tác giả của bài hát đã đạt giải Grammy với giải "Bài hát của năm" vào năm 1972

 3. hoang lam
  mình thích bài này nhất
 4. Tuấn Anh
  Trong những bài hát về Bác Hồ mình thích bài này nhất, giai điệu rất hay, cảm xúc tràn đầy. Hơn nữa nó xuất phát từ tấm lòng của một người Anh. Điều đó thể hiện sự vĩ đại của Người