Thành phố miền Quan họ
THÀNH PHỐ MIỀN QUAN HỌÂm vang lòng thành phố Miền quan họ ta ơi Vẫn hẹn hò từ đó Một Kinh Bắc xa xôi... Âm vang lòng thành phố Miền quan họ ta ơi Vẫn hẹn hò từ đó Một Kinh Bắc xa xôi... Hẹn hò chi Mây trôi bèo dạt Hẹn hò chi Nước trôi đá mòn Ngọn đèn khuya Mờ tỏ năm canh trường Năm canh trường, ư hự hừ hư... Có con sông Cầu muôn thuở bâng khuâng Để nhớ để thương để thương để nhớ Có mối tình sâu chẳng bén duyên nhau Một đời mắc nợ quặn lòng câu hát Hẹn hò chi Mây trôi bèo dạt Hẹn hò chi Nước trôi đá mòn Ngọn đèn khuya Mờ tỏ năm canh trường, ư hự hừ hư... Mờ trăng trăng lặn, tỏ người người xa Gặp hội mười ba giờ ta một bóng Mờ sông sông rộng tỏ trời trời cao Miếng trầu quả cau buồn đau một kiếp Câu hát Trương Chi còn đâu đây Sông nước Tiêu Tương... Làng quan họ bé bỏng trong thành phố Lũy tre làng bé bỏng trong tiềm thức Em ở đâu? Câu hát ở đâu? í a...í a...i à á.... Miền quan họ âm vang lòng ta đó Kinh Bắc ơi hỡi Tình yêu vẫn hẹn hò