Thằng Cuội
THẰNG CUỘI Bóng trăng trắng ngà có cây đa toCó thằng Cuội già ôm một mối mơLặng im ta nói Cuội ngheỞ cung trăng mãi làm chiBóng trăng trắng ngà có cây đa toCó thằng Cuội già ôm một mối mơ.1-Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên câySáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đâyCùng trông ánh sáng cười vuiChị em ta hãy đùa chơiSáng rơi xuống đời, sáng leo lên câySáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây.2-Các em thích cười muốn lên cung trăngCứ hỏi ông Trời cho mượn cái thangMười lăm tháng Tám trời choMột ông trăng sáng thật toCác em thích cười muốn lên cung trăngCứ hỏi ông Trời cho mượn cái thangBóng trăng trắng ngà có cây đa toCó thằng Cuội già ôm một mối mơ...