Tăng gia sản xuất

TĂNG GIA SẢN XUẤT

Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn
Trình bày: Đăng Khoa - Tốp ca Đài TNVN
*************************

 
Toàn dân Việt Nam lúc sơn hà nguy biến
Toàn dân Việt Nam lúc trường kỳ kháng chiến
Quân quyết tâm đi lên.
Dân quyết tâm một lòng
Thề diệt tan bè lũ xâm lăng,
Chồng bảo vợ, cha bảo con
Trồng ngô, trồng khoai, cấy thóc, cấy lúa
Cố tăng gia nuôi bộ đội ta.

Bình luận (1)

  1. khanh_nguyen

    Phần lĩnh xướng do nghệ sĩ Đăng Khoa trình bày các bác ạ