Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa

Bản nhạc

TẤM ÁO CHIẾN SĨ MẸ VÁ NĂM XƯA


Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc
Để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc.
Quần nhau với giặc, áo con rách thêm
Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo.

Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo,
Đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương.
Các con ra đi đã mấy chiến trường
Mang theo cả tình thương của mẹ.

Lạ kỳ thay con đi như thế
Bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương
Thì đường đang xa mà đôi chân nên khoẻ (ớ)
Trái tim này rực cháy yêu thương.
Mọi gian lao mẹ con ta san sẻ (ớ)
Nhắm chân trời rạng rỡ ánh dương…

Bình luận (4)

 1. BQT
  BQT Quản trị viên
  Cảm ơn bác Trần Đình Ngọc về lời bài hát.
 2. Trần Đình Ngọc
  Trần Đình Ngọc
  Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa: Nhờ BBT sửa lại trình bày Huy Giảng.
 3. Trần Đình Ngọc
  Trần Đình Ngọc
  Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa
  Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
  Trình bày: Huy Giảng.


  Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc
  để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc.
  Quần nhau với giặc áo con rách thêm
  Nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo.
  Tấm áo ấy bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo,
  đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương.
  Các con ra đi đã mấy chiến trường
  Mang theo cả tình thương của mẹ.
  Lạ kỳ thay con đi như thế
  bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương
  thì đường đang xa mà đôi chân nên khoẻ
  trái tim này rực cháy yêu thương.
  Mọi gian lao mẹ con ta san sẽ
  những chân trời rạng rỡ ánh dương….
 4. Bích Lâm
  Nhiều chiến sĩ thích nghe Anh hát bài này hơn Quí Dương vì nó mộc mạc và gần gũi