Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam

Bản nhạc

TA TỰ HÀO ĐI LÊN, ÔI VIỆT NAM 
Nhạc: Chu Minh 
Thơ:  Hoàng Trung Thông
Trình bày: Duy Tân
**************************

 

Ôi Việt Nam anh dũng những đoàn quân 
Vượt lên trong bão táp đã trăm lần 
Mang cả bốn nghìn năm vào trận thắng 
Cho Việt Nam tươi sáng mãi mùa Xuân.

Ta đứng đầu ngọn sóng 
Giữa dòng thời đại, thác lũ cuộc đời 
Ta đứng đầu ngọn sóng 
Những luồng mạch tâm tư, lay động loài người 
Thác lũ cuộc đời... 
Thuyền ta bé nhỏ nhưng vững tay chèo 
Không chòng chành nhắm thẳng hướng mà đi... 

Ta đứng đầu ngọn sóng 
Nơi đấu tranh bão táp diệu kì 
Nơi hy vọng những vườn hoa nở
Nơi chân lý sáng ngời đầu sóng gió 
Ta tự hào đi lên, ơi Việt Nam!

Đi giữa ngày hội lớn 
Những ngày kỳ diệu chống Mỹ trên tuyến đầu 
Ta bước vào trận đánh 
Với tâm hồn thanh xuân sôi sục tự hào 
Như thác lũ tuôn trào 
Nào ta lên đường vượt núi băng ngàn 
Mang lời thề nhằm thẳng tới tiền phương 
Ta bước vào trận đánh 
Nơi thét lên những tiếng căm hờn 
Nơi ta nhằm phía giặc thù mà bắn 
Cho đất nước sáng ngời cờ chiến thắng 
Ta tự hào đi lên. Ơi Việt Nam!

Trùng trùng những đoàn quân, 
Vượt qua Trường Sơn, băng qua thác lũ, 
Vượt qua thời gian, đánh tan giặc Mỹ. 
Ta ca khúc khải hoàn.

Ơi Việt Nam! Muôn năm Việt Nam!

Ta đứng đầu ngọn sóng 
Giữa dòng thời đại, thác lũ cuộc đời 
Ta đứng đầu ngọn sóng 
Những luồng mạch tâm tư, lay động loài người 
Thác lũ cuộc đời... 
Thuyền ta bé nhỏ nhưng vững tay chèo 
Không chòng chành nhắm thẳng hướng mà đi...

Ta đứng đầu ngọn sóng 
Nơi đấu tranh bão táp diệu kì 
Nơi hy vọng những vườn hoa nở 
Nơi chân lý sáng ngời đầu sóng gió 
Ta tự hào đi lên, ơi Việt Nam!

Bình luận (0)