Tả thanh thiên (Viết lên trời xanh)

Đóng góp: Bui Ngoc Bich

"Viết lên trời xanh.
Đài Nghiên rưng rưng giọt mực.
Viết lên trời xanh những gì mà cha ông ta để lại.
Tháp Bút còn đây, đời đời viết tiếp nước non này.
Ngàn năm xưa, Tháp Bút vẫn còn đây.
Người xưa ai vung bút át ngàn mây,
tạo dựng nên chân lý nước non này,
cho con cháu mai ngày thẳng tiến.
Tả Thanh Thiên, con viết lên trời xanh,
ngàn dòng chữ thái bình cho đất nước;
Viết cho cuộc đời ấm no hạnh phúc;
Viết cho Thủ đô, cho đất nước ngàn năm.
Tả Thanh Thiên con viết lên niềm tin,
những ước vọng khát khao cháy bỏng;
Viết lên bầu trời niềm tự hào dân tộc; Viết lên bỡ cõi linh thiêng biển trời.
Tả Thanh Thiên, viết lên trời xanh, chân dung Người, chân dung đất nước

Tả Thanh Thiên, viết lên trời xanh, viết lên tình yêu
Viết lên niềm tin Tổ quốc muôn đời!

Bình luận (0)