Sách bút thân yêu ơi

SÁCH BÚT THÂN YÊU ƠI

 
Sách bút thân yêu ơi
Những ngày qua bạn đã cùng ta 
Vui tới trường và chăm tới lớp 
Vâng lời thầy, vâng lời cô 
Khi làm văn, lúc ôn bài toán 
Dù buồn vui ta luôn có nhau. 

Sách bút thân yêu ơi. 
Nói làm sao cho hết tình thân 
Chúng mình từ lâu gắn bó 
Bao kỷ niệm không thể quên 
Khi học riêng, lúc vui học nhóm 
Dù ngày đêm vẫn không xa rời. 

Ngày lên lớp ta vào năm học mới 
Bạn lại cùng ta cố gắng hơn năm qua 
Lòng phơi phới vui đón chân trời mới 
Bạn còn cùng ta kề vai đi tới tương lai 
Sách bút thân yêu ơi.
Sách bút thân yêu ơi....


Bình luận (0)