Rừng núi ơi ngàn năm nhớ Người

RỪNG NÚI ƠI NGÀN NĂM NHỚ NGƯỜI

Sáng tác: Phi Mạnh Bằng
Trình bày: Thu Phương- Thanh Hương
************************************

 

Rừng  cao cao mây trắng bay, đồi nương ta hương lúa bay
Quê người Mèo ta từ nay đổi mới.
Có hợp tác lúa nhiều thêm trên nương
Có cụ Hồ dân bản ta ngày thêm no ấm, vang tiếng khèn núi cao

Rừng núi này là của ta. Bác Hồ cho ta đó
Rừng núi ơi! Ngàn năm nhớ Người
Tiếng Người vang rừng núi, bóng Người in suối trong
Dân khắp Bản, khắp Mường đời đời nhớ ơn bác Hồ Chí Minh.

Rừng xanh vang muôn tiếng ca, đẹp tươi như muôn đóa hoa
Ơn cụ Hồ nay bản ta ngời sáng
Lúa hợp tác có nhiều thêm trên nương
Có cụ Hồ dân bản ta ngày thêm no ấm, vang tiếng khèn núi cao

Rừng núi này là của ta. Bác Hồ cho ta đó
Rừng núi ơi! Ngàn năm nhớ Người
Tiếng Người vang rừng núi, bóng Người in suối trong
Dâng tới Người tấm lòng người Mèo nhớ ơn bác Hồ Chí Minh

Bình luận (0)