Reo vang bình minh
REO VANG BÌNH MINHReo vang reo, ca vang ca, Cất tiếng hát vang đồng xanh vang lừngLa bao la, tươi xanh tươi, Ánh sáng tưng bừng hoa lá.Cây rung cây, hoa đua hoaKhắp nơi bình minh rắc gieo hương nồngGió đón gió, sáng chiếu sáng, Bình minh sáng ngập hồn ta.Líu líu lo lo chim oanh hót say sưaHót lên chào mừng bình minh luôn tươi sángTang tang tang tính tang tangTa ca hát say sưaHát lên chào mừng bình minh sáng muôn năm.