Reo vang bình minh

Bản nhạc

REO VANG BÌNH MINH


Reo vang reo, ca vang ca,
Cất tiếng hát vang đồng xanh vang lừng
La bao la, tươi xanh tươi,
Ánh sáng tưng bừng hoa lá.

Cây rung cây, hoa đua hoa
Khắp nơi bình minh rắc gieo hương nồng
Gió đón gió, sáng chiếu sáng,
Bình minh sáng ngập hồn ta.

Líu líu lo lo chim oanh hót say sưa
Hót lên chào mừng bình minh luôn tươi sáng
Tang tang tang tính tang tang
Ta ca hát say sưa
Hát lên chào mừng bình minh sáng muôn năm.

Bình luận (1)

  1. ledohuy

    Một "chuyến tàu về tuổi thơ". Cảm ơn.