Quốc ca Lào ( Pheng Xat Lao)
QUỐC CA LÀO (Pheng Xat Lao)(Tiêng Lào)ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ລາວທຸກຖ້ວນຫນ້າເຊີດຊູສຸດໃຈຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ ສາມັກຄີກັນເປັນກຳລັງດຽວເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນກ້າວຫນ້າ ບູຊາຊູກຽດຂອງລາວສົ່ງເສີມໃຊ້ສິດເປັນເຈົ້າ ລາວທຸກຊົນເຜົ່າສະເໝີພາບກັນບໍ່ໃຫ້ຝູງຈັກກະພັດ ແລະພວກຂາຍຊາດເຂົ້າມາລົບກວນລາວທັງມວນຊູເອກະລາດ ອິດສະລະພາບຂອງຊາດລາວໄວ້ຕັດສິນໃຈສູ້ຊິງເອົາໄຊ ພາຊາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມວັດທະນາ.( Chuyển tự Latinh)Xat Lao Tang Tae Day Ma, Lao Thook Thuan Na Xeut Xoo Soot Chay,Huam Haeng Huam Chit Huam Chay, Samakkhi Kan Pen Kamlang Diao.Det Diao Phom Kan Kao Na, Boo Xa Xu Kiat Khong Lao,Song Seum Xay Sit Pen Chao, Lao Thook Xon Phao Sameu Pab Kan.Bo Hay Fung Chackkaphat, Lae Phuak Khay Xat Khao Ma Lob Kuan,Lao Thang Muan Xoo Ekkalat, Itsalaphab Khong Xat Lao Vai,Tatsin Chay Soo Xing Ao Xay, Pa Xat Kao Pay Soo Khuam Vatthana.(Tiếng Viêt)Quốc gia Lào từ ngàn xưa đến nay, tất cả người Lào đều ngợi ca hết lòng,Chung sức chung lòng, đoàn kết thành một khối.Quyết cùng nhau tiến lên, tôn vinh quốc gia Lào,Khuyến khích quyền làm chủ, tất cả các dân tộc Lào đều bình đẳng.Không cho bọn đế quốc, và bè lũ bán nước xâm lăng,Toàn thể dân tộc Lào giữ gìn độc lập, tự do cho quốc gia Lào,Quyết tâm đấu tranh giành chiến thắng, đưa quốc gia tiến tới thịnh vượng.