Quê tôi ở miền Nam
1-Quê tôi ở miền Nam,Có rừng dừa mát xanh,Bên dòng sông uốn quanh.Quê tôi vượt gian khó, Chín năm lòng căm thù,Quyết không ngừng đấu tranh.Khi nghe hòa bình vui, Tiếng chim về hót ca,Quê tôi bừng tươi sáng.Trên sóng vui bóng thuyền, Lúa vàng thơm luống cày, Gió đưa câu hò khoan.2-Nhưng sau ngày miền Nam,Mĩ ngụy giày xéo lên,Đâu còn vui tiếng ca.Tay quân thù vấy máu, Xóm thôn buồn âm thầm, Uất căm tình xót xa.Nhân dân nguyện đồng tâm, Đấu tranh lòng vững tin,Tương lai rồi thống nhất.Nam Bắc chung bóng cờ, Kết đoàn quanh Bác Hồ,Thiết tha muôn lời ca.3-Mai đây rồi miền Nam,Lúa đồng lại ngát xanh,Bóng thuyền vui bến sông.Quân dân về chung sống, Sắn khoai tình thêm nồng, Luống bao ngày chờ mong.Chung nhau một lòng son, Bắc Nam cùng đấu tranh,Xây nên ngày tươi sáng.Như bóng chim nhớ rừng, Tháng ngày bao tấm lòng,Hướng nhớ thương miền Nam.Như bóng chim nhớ rừng, Tháng ngày bao tấm lòng,Hướng nhớ thương miền Nam,Nhớ thương hoài miền Nam.