Quê tôi giải phóng

Bản nhạc

QUÊ TÔI GIẢI PHÓNG


Từ ngày giải phóng quê tôi.
Mít tinh lại họp A la hô hoan hô!
Rợp trời cờ đỏ A là hô hoan hô!
Rợp trời cờ đỏ tung bay.
Ríu ra ríu rít, từng đàn con nít
Rung dăng dung dẻ từng đàn con trẻ
Đi học ban ngày.
Đồng ruộng của ta thẳng cánh cò bay
Chồng cày vợ cấy thoả chí từ nay.
A từ nay thoả chí vun trồng.
Xây dựng nên nước giầu dân mạnh.
Ta cùng là cùng ấm no.

Hoà bình thành phố yên vui.
Đón anh bộ đội A là hô hoan hô.
Rợp trời cờ đỏ A là hô hoan hô.
Rợp trời cờ đỏ tung bay.
Phố trên phố dưới,
Lòng người phơi phới.
Bến sông khu chợ dập dìu
Xe ngựa xuôi ngược con thuyền.
Đường rộng thênh thang thành phố của ta.
Hầm mỏ, cầu cống nhà máy của ta.
Ơn này ta nhờ có Bác Hồ,
Xây dựng nên nước giầu dân mạnh.
Ta cùng là ấm no.

Bình luận (3)

 1. Xaydung

  Đây là sáng tác mà cố nhạc sĩ tặng cho Đại đoàn 308 trong những ngày về tiếp quản Hà Nội (sau khi đánh tan quân Pháp 1954, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng). Một bài hát rộn ràng, tươi vui trọng khí thế hòa bình, Miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH.


 2. Người Nghe Nhạc
  NSUT Thu Phương và tốp nữ Đài TNVN trình bày.
 3. ThanhNguyễn
  Lời Bài Hát:
  Quê Tôi Giải Phóng.
  Nhạc và Lời: Văn Chung.
  Từ ngày giải phóng,
  quê tôi mít tinh,lại họp
  (A là hô hoan hô)
  Rợp trời cờ đỏ
  (A là hô hoan hô).
  Rợp trờicờ đỏ tung bay.
  Ríu ra ríu rít từng đoàn con nít.
  Dung dăng dung dẻ,
  từng đoàn con trẻ đi học ban ngày
  Đồng ruộng của ta thẳng cánh cò bay,
  chồng cày vợ cấy thỏa chí từ đây.
  A… Từ nay thỏa chí vun trồng,
  xây dựng thêm nước giàu dân mạnh.
  ta cùng là cùng ấm no.
  Hòa bình thành phố yên vui đón anh Bộ đội
  (A là hô hoan hô)
  Rợp trời cờ đỏ
  (A là hô hoan hô).
  Rợp trời cờ đỏ tung bay.
  Phố trên , phố dưới lòng người khoan khoái
  bến sông phố chợ dập dìu xe ngựa xuôi ngược con thuyền.
  Đường rộng thênh thang thành phố của ta.
  Hầm mỏ cầu cống nhà máy của ta .
  Ơn này ta nhờ có Bác Hồ,
  xây dựng thêm dân giàu nước mạnh
  Ta cùng là cùng ấm no…!