Quê em

Bản nhạc

                          QUÊ EM

 
Quê em miền trung du, đồng xuôi lúa xanh rờn.
Giặc tràn lên thôn xóm.
Dâu bờ xanh thắm, nong tằm chín lứa tơ
Không tay người chăm bón.

Quê em đồng hoang vu, chiều nay vắng bóng cờ
Giặc tràn lên đốt phá .
Anh về thôn cũ, đi diệt thù giữ quê
Lòng dân đón anh về.

Từ mờ sớm tinh mơ anh đi trong bóng cờ
Giữ vững đồng quê ta.
Đây bao người mong ngóng
Quân ta đã về, quân ta đã về.

Bao hờn căm trên nòng súng 
Đầu lưỡi lê đi chiếm lại đồng quê ta.
Bao lòng dân đang chờ mong
Quân kéo về phá tan giặc, gìn giữ xóm quê.
 

Bình luận (1)

  1. Khổng hải
    Khổng hải
    Cho tới giờ ,2 ca sĩ trên hát bài này hay nhất.