Quê em
QUÊ EMSáng tác: Nguyễn Đức ToànTrình bày: Mỹ Bình - Diệu Thúy.************************* Quê em miền trung du, đồng xuôi lúa xanh rờn.Giặc tràn lên thôn xóm.Dâu bờ xanh thắm, nong tằm chín lứa tơKhông tay người chăm bón.Quê em đồng hoang vu, chiều nay vắng bóng cờGiặc tràn lên đốt phá.Anh về quê cũ, đi diệt thù giữ quê.Lòng dân đón anh về.Từ mờ sớm tinh mơ, anh đi trong tiếng hòGiữ vững đồng quê ta.Đây bao người trông ngóngQuân ta đã về, quân ta đã về.Bao là gươm, bao là súng, Giương lưỡi lê đi chiếm lại đồng quê taBao lòng dân đang chờ mongQuân kéo về phá tan giặc gìn giữ xóm quê...