Quảng Trị mảnh đất ta yêu

Bình luận (1)

  1. Thanh Hai Nam
    Thanh Hai Nam
    Cát Sơn, Nhĩ Trung, Nhĩ Hạ, Bến Ngự, Xuân Khánh, Lâm Xuân, Mai Xá Thị, Quán Ngang, Cửa Việt: Những địa danh của Do Linh vẫn mãi in sâu trong lòng chúng tôi . Xuân Dương- Triệu Trung. Nại Cửu- Triệu Thành. Đầu Kênh- Triệu Long. Đơn Quế - Hải Quế. Không bao giờ quên chiến dịch Xuân-Hè 72