Quan Họ ngày xuân

QUAN HỌ NGÀY XUÂN


Nhạc và lời: Đinh Xuân Hội
NAM:
Ngày xuân, ngày xuân người ơi ơ đừng vội
Hãy cùng hát hội làng Lim
Hát lên câu ca ân tình
Em là cây trúc ơ xinh
Đợi ai em đứng một mình
Để anh hóa đá/ giữa sân đình

NỮ:
Mùa xuân,mùa xuân liền anh ơ liền chị
Miếng trầu cánh phượng trao duyên
Vui xuân trúc mai sum vầy
Ba tầm vành nón che nghiêng
Cho ai đã duyên càng duyên
Cho ai đã duyên càng duyên
(ĐK)
NAM:
Người ơi ở lại người ơi
Để anh sắm lễ tơ hồng
NAM NỮ:
Hội tan người về bên ấy
Biết bao giờ ta gặp lại nhau
NỮ:
Người ơi, hẹn/gặp hội sau
Để anh sắm sửa cau trầu
Hai ta thưa cùng thầy mẹ
Cho Quan họ chúng mình thành đôi
Cho Quan họ suốt đời bên nhau
(nhạc dạo)
NAM:
Mùa xuân,mùa xuân liền anh (ơ) liền chị
Miếng trầu cánh phượng trao duyên
Vui xuân trúc mai/ sum vầy
Ba tầm vành nón che nghiêng
Cho ai đã duyên càng duyên
Cho em đã duyên càng duyên

NỮ:
Hội xuân, bâng khuâng người ơi xin từ biệt
Quan họ đúng hẹn lại lên
Hát câu dân ca êm đềm
Em về câu hát say thêm
Chia tay nhắn ai đừng quên
Chia tay nhắn ai đừng quên
NAM:
(ĐK)
Người ơi ở lại người ơi
Để anh sắm lễ tơ hồng

NAM NỮ:
Hội tan người về bên ấy
Biết bao giờ ta gặp lại nhau

Nữ:
Người ơi, hẹn/gặp hội sau
Để anh sắm sửa cau trầu

NAM Nữ:
Hai ta thưa cùng thầy mẹ
Cho Quan họ chúng mình thành đôi
Cho Quan họ suốt đời bên nhau
Hai ta thưa cùng thầy mẹ
Cho Quan họ chúng mình thành đôi
Cho Quan họ suốt đời bên nhau.

Bình luận (0)