Quân dân một lòng

QUÂN DÂN MỘT LÒNG

Sáng tác: Lê Lôi
Trình bày: Tốp nữ Đài TNVN
***************************

 

Ngày (i) ngày, đêm (i) đêm
Mắt sáng ngời anh nhằm cho thẳng quân thù
Em mang đạn tiếp tay anh giờ đây
Thoắt qua lửa đạn bom thù vượt lên
Sau giờ chiến thắng ngọt mừng
Củ khoai tấm bánh bát nước chè xanh
Thắm tình Quân Dân một lòng

Ngày (i) ngày, đêm (i) đêm
Quân dân cùng sẵn sàng đan lửa vây thù
Thu mau vụ lúa em lo cày nhanh
Trong cơn lửa đạn quê mình vượt lên
Sau giờ chiến thắng giặc thù
Mừng nhau tấm bánh bát nước chè xanh
Chút tình Quân Dân mặn nồng

Mừng (i) mừng, vui (i) vui
Chiến thắng này thêm niềm tin Đảng tin mình
Tan thây giặc Mỹ tin loa truyền nhanh
Giữ xanh biển đẹp quê mình lại vui
Khi về em bé ,mẹ già
Mừng anh tấm bánh bát nước chè xanh
Thắm tình Quân Dân một lòng !

[Kết] Quân dân một lòng vui chung lời ca.

Bình luận (1)

 1. Thanh Hải Nam
  Thanh Hải Nam
  Gửi BQT lời bài hát:
  Ngày(i)ngày Đêm(i) đêm.
  Mắt sáng ngời anh nhằm cho thẳng quân thù.
  Em mang đạn tiếp tay anh giờ đây.
  Thoắt qua lửa đạn bom thù vượt lên.
  Sau giờ chiến thắng ngọt mừng.
  Củ khoai tấm bánh bát nước chè xanh,
  Thắm tình quân dân một lòng
  Ngày(i)ngày Đêm(i)đêm
  Quân dân cùng sẵn sàng đan lửa vây thù
  Thu mau vụ lúa em lo cày nhanh.
  Trong cơn lửa đạn quê mình vượt lên
  Sau giờ chiến thắng giặc thù
  Mmừng nhau tấm bánh bát nước chè xanh.
  Chúc tình Quân Dân mặn nồng...
  Mừng(i)mừng.Vui(i)vui
  Chiến thắng này thêm niềm tin Đảng tin mình
  Tan thây giặc Mỹ tin loa truyền nhanh.
  Giữ xanh biển đẹp quê mình lại vui.
  Khi về em bé ,mẹ già
  Mừng anh tấm bánh bát nước chè xanh
  Thắm tình Quân Dân một lòng!