Qua miền Tây Bắc

Bản nhạc

QUA MIỀN TÂY BẮC


1-

Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa
Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua
Bộ đội ta vâng lệnh Bác Hồ
Về đây giải phóng quê nhà
Đất nước miền Tây Bắc đau thương
Từ bao lâu dưới ách loài giặc tàn ác
Quân với dân một lòng không phân miền xuôi ngược
Cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân thù.

2-
Qua miền Tây Bắc ta phá đồn giặc tan
Nương lúa xanh về ta vui sống trong tự do
Miền rừng núi hướng về Bác Hồ
Từ đây đời sống chan hòa.
Chiến thắng miền Tây Bắc hân hoan một niềm vui
Thoát ách loài giặc tàn ác.
Tay nắm tay vui mừng không phân miền xuôi ngược
Cùng dựng xây tươi đẹp nước non mình...

Bình luận (4)

 1. CCB
  Tôi đồng cảm với bạn toquocghicong! Không hiểu sao người ta lại sửa lời ca đi như vậy nghe không thích. Các cựu chiến binh đều thuộc bài hát này với 2 chữ "Cha già" vô cùng thân thương.
 2. toquocghicong
  toquocghicong
  Vâng Bác Tám ạ có lẽ Em bệnh thật vì từ trước tới giờ Em toàn nghe bộ đội ta vâng lệnh Cha già, nghe nó tình cảm thật hơn chúc bác không bệnh dư Em
 3. saoThangTam
  saoThangTam
  Có lẽ cậu toquocghicong này bệnh nặng thật rồi!
 4. toquocghicong
  toquocghicong
  Khakhakha...bộ đội ta vâng lệnh Bác Hồ nghe ngang phè phè