Quả

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

QUẢ
Quả gì mà chua chua thế?
Xin thưa rằng quả khế.
Ăn vào thì chắc là chua?
Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua.


Quả gì mà da cưng cứng?
Xin thưa rằng quả trứng.

Ăn vào thì nó làm sao?
Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao


Quả gì mặc bao nhiêu áo?
Xin thưa rằng quả pháo
Xin vào thì chắc là dai?
Không dai, nhưng mà nổ điếc hai tai.


Quả gì mà lăn lông lốc?
Xin thưa rằng quả bóng
Sao mà quả bóng lại lăn?
Do chân, bao người cùng đá trên sân.


Quả gì mà gai chi chít?
Xin thưa rằng quả mít.
Ăn vào thì chắc là đau?
Không đau, thơm lừng tận mấy hôm sau.


Quả gì mà to to nhất?
Xin thưa rằng quả đất.
To bằng quả mít mật không?
To hơn, to bằng nghìn núi thái sơn.


Bình luận (0)