Qua cầu Tùng Cốc

QUA CẦU TÙNG CỐC

Tác giả: nhạc Hoàng Hiệp; lời thơ Phạm Tiến Duật.
Thể hiện: Trọng Nghĩa - Quốc Đông.

Tùng Cốc, Tùng Cốc, Tùng Cốc, Tùng Cốc
Qua cây cầu này rồi ta lên dốc
Phía trước mặt là ngã ba Đồng Lộc
Đêm hoa xoan hoa khế một màu
Hòm đạn trên xe và sao sáng trên đầu.

Tùng Cốc, Tùng Cốc, Tùng Cốc, Tùng Cốc
Qua cây cầu này rồi ta lên dốc
Phía trước mặt là ngã ba Đồng Lộc
Đêm bom rơi pháo sáng đầy trời
Mà vẫn khôn ngăn đoàn xe ta cứ ra vào.

Ơi cây cầu như thể cuộc đời ta
Để đường dài lấy đây làm mốc
Mảnh đất này Xô-viết năm xưa
Lại ào ào cuốn vào cơn lốc.
Tùng Cốc, Tùng Cốc, lại Tùng Cốc, Tùng Cốc.

Tiếng trống tiếng mõ đã nổi lên rồi
Xe ta đi tư duy vòng trở lại
Và tên cầu gõ nhịp mãi... không... thôi...

(Ảnh: Cầu Tùng Cốc hôm nay)

Bình luận (1)

  1. bcdcnt
    Bài này hình như của nhạc sĩ Hoàng Hiệp BQT ới ời! :)