Phong Châu mở hội

Đóng góp: Anh Thư
PHONG CHÂU MỞ HỘI


Phong Châu, Phong Châu, hạc trắng đang bay về ... ơ..ơ ...ơ...
Nghĩa lĩnh Linh sơn, chín mươi chín thớt voi đã chầu ...ơ ...ơ ...ơ ...
gióng cồng lên, nổi trống lên, rước tổ tông về ngự núi thiêng,
để đời sau ân nặng nghĩa sâu, kính cáo trước đất dầy trời cao

Khắp gần xa đây thiên hạ thái hòa
Lòng người như đón đầy tiếng ca
Trầm hương bay tựa khói mây
Nơi thiên thu giao hòa là đây

Wơ wơ wơ Wơ wơ wơ
Hù wơ hù wơ ơ ơ...

Này đây trống cơm muôn nhà no ấm
Này đây câu giao duyên ân tình ta hữu tình
Khúc hát son cho thêm hồng đôi má
Hội xuân đón mời hãy ghẹo vài lời
Ta đưa nhau vào trong ca dao
Chân đưa chân lòng nghe xôn xao
Kìa tiếng tầm vông như thửơ ấy chầu phong
Vua Hùng du xuân xuống động

Tầm vông ấy a vông tầm
Tầm vông ấy a vông tầm
Tầm vông vông tầm vông
Ta theo vua Hùng du xuân xuống đồng

Này đây bánh chưng bánh dầy dâng lên
Vì chung tay trước sau lâu bền
Vẫn vuông tròn đất trời ngàn xưa
Ngàn sau với tháng năm cháu con Lạc Hồng

Nghe âm vang từ trong mênh mang
Nơi âm vang lời xưa Văn Lang
Giục giã lòng ta trong điệp khúc bài ca
Đây ngàn năm non nước nhà....

Tầm vông ấy a vông tầm
Tầm vông ấy a vông tầm
Tầm vông vông tầm vông

Ta ca đây ngàn năm non nước nhà.....

Bình luận (0)