Phiếu bé ngoan

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH
PHIẾU BÉ NGOAN

Sáng tác : Trần Viết Bính
Trình bày : Lê Nguyễn Uyển Trân


Được phiếu bé ngoan
Về khoe cả nhà
Ông bà vui quá
Mẹ cho em quà
Đi chơi công viên
Mẹ cho em quà
Đi chơi công viên
Mẹ cho em quà
Đi chơi công viên


Bình luận (0)