Pháo ta bảo vệ quê hương

Bình luận (1)

 1. trungsy

  Trên đồi cao , nòng súng quay khắp hướng

  Bốn phương trời xanh xanh ngát tầm mây

  Trận địa là đây, quê hương là đây

  Giặc Mỹ kéo đến phải rơi trên đất này

  Nhằm cho trúng, bắn cho tin

  Súng vươn nòng, ta chung một câu thề

  Mang trong lòng, bao căm hờn

  Giặc Mỹ còn ta đâu có về quê hương

  Dù bao gian khó luôn trung kiên

  Đời vui bao sức đây thanh niên

  Chúng ta đi lên !  Ta quyết .... bắn quân thù.