Phan Đình Giót miền Nam
PHAN ĐÌNH GIÓT MIỀN NAM1-Đây Cây Trường ta nhớ trận diệt đồn hôm quaKìa gương Phan Đình Giót của miền Nam ngàn năm sáng ngờiTrừ Văn Thố, mắt căm hờn bừng lên ánh thépLấy thân mình lấp lỗ châu maiMở đường quân giải phóng diệt thùĐập nát đồn tiến lên trả thù cho anh.2-Qua Cây Trường ta nhớ trận diệt đồn Him LamNgực ta thay bộc phá chỉ hờn căm nằm ngăn súng thùTrừ Văn Thố hiến dâng đời mình cho chiến thăngSống trong lòng đất nước vinh quangThúc giục bao đồng chí lên đườngMùa giết thù chiến công huy hoàng chờ ta.3-Đi lên nào quân cách mạng đạp bằng chông gaiVì đâu ta nghèo khó kiếp ngựa trâu làm thân tá điềnNgày quê ta thoát căm hờn nhìn lên Ấp BắcĐánh tan loài cầm thú xâm lăngMác, tầm vong, cùng súng, ngựa trờiLà Thành đồng miền Nam trên tuyến đầu Tổ quốc...