Ở hai đầu nỗi nhớ
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚCó một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn.Đêm nghe tiếng mưa rơi Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn. Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn...