Nổi trống lên rừng núi ơi

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Hay lắm "Nổi trống lên rừng núi ơi" Nhạc sỹ Hoàng Vân và Nghệ sỹ nhân dân Thu Hiền ạ!