Những lá thuyền ước mơ

NHỮNG LÁ THUYỀN ƯỚC MƠ


Nào bạn lại chơi ngắt lá xếp thuyền
Thả dòng ngược xuôi đi biết bao miền
Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền
Thuyền chở về đâu những ước mơ ngoan.

Là màu xanh lam hay lá nâu lành
Là thuyền của em, em quý vô ngần
Bạn bè của em ở biết bao miền
Đừng vì màu da mà cách xa nhau.

Dập dờn sóng lướt thuyền đầy gió nắng
Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời
Đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn
Biết bao yêu thương đón em vào đời.

Bình luận (0)