Những cô gái Quan họ

Bản nhạc

NHỮNG CÔ GÁI QUAN HỌ


1-
Trên quê hương quan họ (i)
Một làn nắng (i)cũng mang điệu dân ca
Giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng (i)
Những cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội.
A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang (ì i)
Việc nước việc nhà vẹn toàn
Nắng mưa nhọc nhằn vẫn (i) tươi duyên.

2-
Yêu quê hương quan (i) họ (i)
Từ đồng lúa (i) đến con đò ven sông
Giữa mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hò (i)
Lúa xanh mướt đồng quê ta tiếp bài ca chiêm mùa mở hội.
Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cày đảm đang (ì i)
Giặc đến giặc không đường về
Lúa xanh mùa mùa vẫn (i) tươi xanh.

3-
Ai ngang qua Đông Hồ (i)
Một chiều nắng (i) ghé thăm nàng Tố nữ
Ba mùa gối nhau gái Hội Lim dàn quân trên đồng (i)
Lúa năm tấn vượt lên xanh ngát màu xanh trên tầm đạn thù.
A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang (ì i)
Việc nước việc nhà vẹn toàn
Nắng mưa nhọc nhằn vẫn (i) tươi duyên.

4-
Trên quê hương bao (i) đời (i)
Từng ngày tháng (i) viết nên ngàn câu thơ
Sông Cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt nên trang sử (i)
Đứng lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành
Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cày đảm đang (ì i)
Giặc đến giặc không đường về
Lúa xanh mùa mùa vẫn (i) tươi xanh.

Bình luận (3)

 1. PLNhn

  NHỮNG CÔ GÁI QUAN HỌ

  Sáng tác: Phó Đức Phương
  Trình bày: Bích Vượng
  1
  Trên quê hương quan họ (i)
  Một làn nắng (i)cũng mang điệu dân ca
  Giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng (i)
  Những cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội.
  A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang (ì i)
  Việc nước việc nhà vẹn toàn
  Nắng mưa nhọc nhằn vẫn (i) tươi duyên.

 2. Trần Đình Ngọc
  Trần Đình Ngọc
  NHỮNG CÔ GÁI QUAN HỌ

  Sáng tác: Phó Đức Phương
  Trình bày: Bích Vượng
  1
  Trên quê hương quan họ (i)
  Một làn nắng (i)cũng mang điệu dân ca
  Giữa mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng (i)
  Những cô Tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội.
  A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang (ì i)
  Việc nước việc nhà vẹn toàn
  Nắng mưa nhọc nhằn vẫn (i) tươi duyên.
  2
  Yêu quê hương quan (i ) họ (i)
  Từ đồng lúa (i) đến con đò ven sông
  Giữa mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hò (i)
  Lúa xanh mướt đồng quê ta tiếp bài ca chiêm mùa mở hội.
  Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cày đảm đang (ì i)
  Giặc đến giặc không đường về
  Lúa xanh mùa mùa vẫn (i) tươi xanh.
  3
  Ai ngang qua Đông (i) Hồ (i)
  Một chiều nắng (i) ghé thăm nàng Tố nữ
  Ba mùa gối nhau gái Hội Lim dàn quân trên đồng (i)
  Lúa năm tấn vượt lên xanh ngát màu xanh trên tầm đạn thù.
  A quê hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang (ì i)
  Việc nước việc nhà vẹn toàn
  Nắng mưa nhọc nhằn vẫn (i) tươi duyên.
  4
  Trên quê hương bao (i) đời (i)
  Từng ngày tháng (i) viết nên ngàn câu thơ
  Sông Cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt nên trang sử ( i )
  Đứng lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành
  Đây quê hương ta gái thay trai tay súng tay cày đảm đang ( ì i )
  Giặc đến giặc không đường về
  Lúa xanh mùa mùa vẫn (i) tươi xanh.
 3. PS
  Nghe Diệu Thúy hat bài này có âm điệu réo rắt của sự rộn rã lễ hội xưa. Nghe giọng Bích Vượng lại thấy cái nền nã dịu dang của những cô Tấm thời nay. Cảm ơn các ca sĩ.