Những cánh chim không mỏi

NHỮNG CÁNH CHIM KHÔNG MỎI
Sáng tác : Cát Vận
Trình bày :Thanh Hoa &Tốp nữ Đài TNVN.
******************************

 

Ớ...ơ...ớ...ờ.....Ớ...ớ...ơ...ớ...ờ...ớ...ớ
Những chiến sĩ quang vinh Ờ...ờ...ơ...ớ…. 
Chọn cuộc sống hy sinh Ờ...ờ...ơ...ớ….
Cả đời vì non nước Ờ...ờ...ơ...ớ…
Vì Tổ quốc Việt Nam.

Những cánh chim không mỏi
Bay suốt chặng đường dài
Của thời gian chói trang
Mang chiến thắng vinh quang cho ngày nay.

Quê hương muôn lối yêu thương đang rực rỡ
Ta bay theo cánh chim Lạc của thời nay
Ngọn cờ Đảng dẫn lối, là mặt trời thiêng liêng
Gọi đàn chim bay tới, đi về mùa Xuân mới
Cho mỗi căn nhà, cho mỗi gia đình Việt Nam ta...

 

Bình luận (0)