Như cây thông xanh
NHƯ CÂY THÔNG XANH Sáng tác: Phan NhânTrình bày: Cẩm Vân*Có cây thông xanh trên đồi cao lồng lộngTrải bao nhiêu gió sương, trải bao nhiêu nắng mưaVẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồiVẫn đứng ung dung ngắm mây xanh chân trời.Trải bao năm tháng nayVẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồiVẫn đứng ung dung ngắm mây xanh chân trời.Mặc cho mưa nắng cho bão tố...Vẫn vút cao.**Như cây thông xanh yêu đồi cao trời rộngChịu bao nhiêu gió sương, dù bao nhiêu nắng mưaVẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồiVẫn đứng ung dung nghĩ suy cho cuộc đờiDù bao năm tháng nayVẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồiVẫn đứng ung dung nghĩ suy cho cuộc đờiCàng qua mưa nắng qua bão tốCàng vút cao...