Nguyễn Văn Trỗi anh còn sống mãi

Bình luận (2)

 1. Pear

  Nghe tin chúng giết anh rồi,

  Tim tôi sục sôi.

  Lại một dòng máu máu tươi nhuộm thắm màu cờ sao!


  Hôm qua trước mũi súng quân thù,

  Vẫn một lòng sắt son.

  Hôm nay dẫu xác chôn dưới mồ,

  Anh vẫn đi giết thù.


  Cả nước đứng lên rồi đây,

  Miền Bắc cũng như miền Nam,

  Nghe tin anh trong lòng đau xót căm hờn.

  Đồi chúng nó trả nợ máu,

  Vùi chúng nó xuống bùn sâu,

  Những tên xâm lược, những tên đao phủ tội ác chất đầy!


  Rồi ngày mai đây khi trời rạng soi

  Tôi nghe tiếng anh vang rộn rã phố phường

  Nét chữ vàng anh Nguyễn Văn Trỗi

  Dòng máu anh hùng xưa bất khuất

  Anh còn sống mãi trong tôi

 2. nguyen van hoa
  nguyen van hoa
  bai hat qua hay(ke ca khong thoi gian }1964