Người sông Hương

Đóng góp: Thanh Giang
NGƯỜI SÔNG HƯƠNG


Trời xanh mây lang thang
Sông dài trôi lặng lặng
Mấy con đò chở nắng
Huế của ta đấy ư?

Huế nghìn đời trầm tư
Với giọng hò man mác
Cây đôi bờ xào xạc
Gió đôi bờ lang thang.

Một giọng nói dịu dàng
Một màu áo tím Huế
Một vành nón bài thơ
Sao mà duyên đến thế.

Bao nhiêu người ra đi
Bao người về cập bến
Qua nghìn lần đất chuyển
Người sông Hương, sông Hương.

Vẫn chung một con đường
Một ngọn cờ rực nắng
Một tâm hồn trinh trắng
Như người con gái Hương.

Trời xanh mây lang thang
Sông dài trôi lặng lặng
Những con đò chở nắng
Ngược xuôi trên Hương giang
Trời xanh mây lang thang
Gió đôi bờ lang thang...

Bình luận (0)