Người Mèo ơn Đảng
Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát,Sao còn sáng trên trời người Mèo ơn Đảng.Bao đời nay sống nghèo lam lũ,Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi.Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nay ấm no,Không bỏ rẫy đốt nhà, mà lang thang nghèo suốt đời.Từ nay dân Mèo sống chung, bản Mèo vui trong tiếng khèn,Người Mèo ơn Đảng suốt đời.