Người Mèo ơn Đảng

Bản nhạc

NGƯỜI MÈO ƠN ĐẢNG

 
Đây sườn núi lưng đèo người Mèo ca hát.
Sao còn có trên trời ngàn đời ơn Đảng
Bao đời nay sống đời lam lũ
Nay đời sống dân Mèo từ đây sáng rồi.
Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nay ấm no
Không bỏ rẫy đốt nhà,
Mà lang thang nghèo suốt đời
Từ nay dân Mèo sống chung
Bản Mèo vui trong tiếng khèn
Người Mèo ơn Đảng suốt đời.

 

Bình luận (0)