Người con gái sông Thu Bồn
1. Từng lá thu xanh quê tôi như còn in dấu tay,Của người con gái anh hùng bên sông Thu Bồn.Hò ơi…Cho dòng nước thêm trong xanh,Cho nương dâu tươi bát ngát,Chị đã dâng cả cuộc đời. Trần Thị Vân - người con gái quang vinh,Trần Thị Vân, máu tắm thân mình, thép sắc xuyên thây,Vẫn vững như đồng quyết không một lời.Ngàn đời sau còn vương mãi hương thơm,Trần Thị Vân, trước súng quân thù vẫn đứng hiên ngang,Dẫu nát thân mình vẫn không hề phai niềm tin. 2. Lòng mến yêu thương bao la, ta dành muôn đóa hoa,Tặng người con gái anh hùng bên sông Thu Bồn.Hò ơi…Cho làng xóm trong yên vui,Cho quê hương vang tiếng hát,Chị hiến dâng cả cuộc đời. Trần Thị Vân - người con gái quang vinh,Trần Thị Vân, máu tắm thân mình, thép sắc xuyên thây,Vẫn vững như đồng quyết không một lời.Ngàn đời sau còn vương mãi hương thơm,Trần Thị Vân, trước súng quân thù vẫn đứng hiên ngang,Dẫu nát thân mình vẫn không hề phai niềm tin.