Người lái đò trên sông Pô kô (Bản 2)

Bình luận (1)

  1. Pear

    BQT bỏ dấu gạch nối đi thành Pô Kô thì sẽ liên kết được các bản thu khác trên trang ạ.
    Để khớp với các bản thu khác thì chữ K cũng nên viết hoa cho đồng bộ ạ.