Ngồi làm thơ trên mâm pháo

NGỒI LÀM THƠ TRÊN MÂM PHÁO


Thẳng hướng lên lên một bầu trời
Bầu trời đầy sao
Thẳng hướng lên lên một bầu trời đầy sao
Ngồi mâm pháo mà tin tin chắc chúng phải tan hồn nát rơi
Hướng thẳng lên
Mặc dầu đêm tối, mặc dầu đêm tối
Đêm tối đầy, đêm tối đầy trời sao hướng thẳng lên, hướng thẳng lên
Nghìn sao căm thù lấp lánh.

Một bầu trời lung linh lấp lánh mắt
Những ánh mắt của Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trồi
Những ánh mắt của các anh chị chết ở Đắk Lăk, Phú Lợi
Những ánh mắt đang trừng trừng nhìn vào đêm thâu dõi vào đêm tối.
 
Đợi báo cho các anh bộ đội biết khi chúng liều lĩnh dám lao tới
Trong khi đó nấp dưới cỏ nấp dưới cỏ bên lề đường mấy mấy chị chị dế mèn đang nhắc bao tốp tốp ễnh ương thấp giọng xuống nhẹ tiếng thôi vì bộ đội ta đang lắng nghe đang lắng nghe máy bay giặc đấy
Thẳng hướng lên lên một bầu trời, bầu trời đầy sao
Thẳng hướng lên lên một bầu trời đầy sao

Bình luận (0)