Nghe tiếng em ca

NGHE TIẾNG EM CA

Sáng tác: An Chung
Trình bày: Kiều Hưng.
*******************


1-

Không thấy mặt, chỉ nghe thấy lời hát sao đậm tình, 
Tình Bắc Nam thêm đậm tình. 
Từng lời ca từ miền Nam sao thấy thiết tha. 
Cách núi và cách sông mà tôi thấy nào xa. 

ĐK 
Ta có muôn người 
Bắc với Nam này chung tiếng ca 
Khó khăn cũng vượt qua 
Nghe tiếng em ca là tiếng quê nhà  
Muôn trái tim anh hùng viết lên ngàn lời ca 
Mang khúc ca yêu đời hát cho gẫn đường xa. 

2- 
Trong khói lửa,Từ trong khói lửa tiếng ca về đây, 
Vượt núi băng sông về đây. 
Từng lời ca tràn niềm tin mãi mãi sắt son , 
Có súng nào gươm nào hòng chia cắt nổi ta.(ĐK)

Bình luận (0)