Nắng tháng Tám

Bình luận (2)

  1. Nghenhac
    Uh, bài này không phải giọng NS Thanh Huyền thật, nhưng phải giọng Thương Huyền không thì còn xem đã.
  2. thang
    cháu nghe lĩnh xướng ở bài này là NSND THƯƠNG HUYỀN thì phải, không phải NSND THANH HUYỀN?