Nắng

Đóng góp: hungnq
   NẮNG

Em muốn gói khoảng trời vào phong thư
Để anh hiểu thêm mùa nắng quê ta.
Nắng vàng đổ xuống đồng vàng,
Nắng giòn vào trong hạt thóc
Nắng theo đường làng về đọng sân kho.
Giấc ngủ bữa ăn em dành cho lúa
Khi xuống đồng sâu trừ sâu đỏ lửa
Lúc lên đồng cạn chống hạn đào mương
Cái cuốc cái mai sáng trắng như gương
Cái tay cái chân dầm bùn đỏ móng
Cái nắng cũng nồng hơi lúa hơi rơm.

Để anh biết mùa nắng năm nay
Nghĩ chẳng gì hơn bằng góp thóc nuôi quân
Hạt gạo làng ta đi xa đi gần.

Gạo đến với anh giữa rừng mưa lũ
Anh bưng bát cơm gặp nắng quê mình
Những người con gái
Duyên ẩn vào trong cái nắng quê nhà
Lẫn trong hạt vàng...

Bình luận (0)