Mỵ Nương chờ mong

Bình luận (1)

  1. VHongDuong
    Lời thơ của nhà thơ, nhà viết kịch, NSND Tào Mạt (Nguyễn Đăng Thục). Ông là đại tá quân đội. Không phải Tảo Mật. Xin BQT chỉnh lại.