Mừng Tây Bắc chiến thắng

Bình luận (2)

 1. Trần Vân
  Trần Vân
  Tin vui bay đến tận bản làng,
  Đón mừng vui chiến công tuyệt vời.
  Đêm nay, ta vui hát ta múa xòe hoa,
  Vui mừng đón chiến công đầu,
  Súng chắc trong tay gìn giữ bản làng.

  Kháng chiến năm xưa cũng nơi đây,
  Tây Bắc là mồ chôn giặc Tây,
  Chiến thắng sông Đà lừng lẫy Điện Biên.

  Kháng chiến năm xưa cũng nơi đây,
  Ta đánh giặc ngày đêm không ngơi,
  Gương các anh hùng mãi mãi còn ghi.

  Sơn La Tây Bắc là của ta,
  Núi rừng đây đêm ngày chờ giặc.
  Chúng đến, quân dân quyết thi đua lập công,
  Ta nhằm bắn tan quân thù,
  Giữ lấy quê hương bản xóm thân yêu.

  Chiến thắng reo vang khắp nơi nơi,
  Chăm bón nhiều đồi nương xanh tươi,
  Khắp các dân tộc đoàn kết cùng nhau.

  Chiến thắng reo vang khắp nơi nơi,
  Thêm nức lòng đồng bào Tây Nguyên,
  Khắp các dân tộc đoàn kết cùng nhau.

  Sơn La Tây Bắc là của ta,
  Núi rừng đây đêm ngày chờ giặc.
  Chúng đến, quân dân quyết thi đua lập công,
  Ta nhằm bắn tan quân thù,
  Giữ lấy quê hương bản xóm thân yêu.

  Chiến thắng reo vang khắp nơi nơi,
  Chăm bón nhiều đồi nương xanh tươi,
  Khắp các dân tộc đoàn kết cùng nhau.

  Chiến thắng reo vang khắp nơi nơi,
  Thêm nức lòng đồng bào Tây Nguyên,
  Khắp các dân tộc đoàn kết cùng nhau.

  Quyết chiến thắng giặc Mỹ!
 2. Đặc công rừng sác
  Đặc công rừng sác
  bài này nên đưa vào lich sử ca,sơn la tây bắc đã làm lên chấn động địa cầu,trong đánh mỹ dùng cả súng garang bắn rơi thần sấm con ma,thật bái phục lời ca âm ngac bài ca này ,không biết Sơn la ,lai châu,Điện biên- có đưa bài hát này vào nhạc hiệu truyền hình không? nếu không đưa vào thật uổng quá ,