Mùa xuân Cam-pu-chia

MÙA XUÂN CAM-PU-CHIA

Tác giả: Đặng An Nguyên
Thể hiện: Thu Phương & tốp ca nữ đài TNVN

1-
Mùa Xuân lại về lung linh, mặt Biển Hồ nghe mênh mang sóng vỗ
Mùa Xuân lại về từ đây trời trong xanh
Cuộc sống hôm nay cờ bay rợp trời mây.

Cam-pu-chia niềm tin thiết tha, tiếng hát anh vang xa
Vừng Đông đã lên xóa hết mây mù đêm tối
Quê hương anh mùa Xuân ngát hương từ nay xây đẹp cuộc đời
Đất nước Ăng-kor mùa Xuân độc lập tự do.

Cam-pu-chia niềm tin thiết tha, tiếng hát anh vang xa
Vừng đông đã lên xóa hết mây mù đêm tối
Quê hương anh mùa Xuân ngát hương từ nay xây đẹp cuộc đời
Đất nước Ăng-kor mùa Xuân độc lập tự do.

2- 
Mùa Xuân lại về em thơ lại tựu trường vui trên trang sách mới
Nghe tiếng quê hương đượm bao tình yêu thương
Xây đắp tương lai đẹp tươi cho ngày mai

Cam-pu-chia niềm tin thiết tha, tiếng hát anh vang xa
Vừng Đông đã lên xóa hết mây mù đêm tối
Quê hương anh mùa Xuân ngát hương từ nay xây đẹp cuộc đời
Đất nước Ăng-kor mùa Xuân độc lập tự do.

Cam-pu-chia niềm tin thiết tha, tiếng hát anh vang xa
Vừng đông đã lên xóa hết mây mù đêm tối
Quê hương anh mùa Xuân ngát hương từ nay xây đẹp cuộc đời
Đất nước Ăng-kor mùa Xuân rực sáng muôn ngàn hoa!

Cam-pu-chia niềm tin thiết tha, tiếng hát anh vang xa
Vừng Đông đã lên xóa hết mây mù đêm tối
Quê hương anh mùa Xuân ngát hương từ nay xây đẹp cuộc đời
Đất nước Ăng-kor mùa Xuân độc lập tự do.

Cam-pu-chia niềm tin thiết tha, tiếng hát anh vang xa
Vừng đông đã lên xóa hết mây mù đêm tối
Quê hương anh mùa Xuân ngát hương từ nay xây đẹp cuộc đời
Đất nước Ăng-kor mùa Xuân độc lập tự do.

Bình luận (0)