Mưa rơi có ướt áo anh

Đóng góp: Thanh Giang
MƯA RƠI CÓ ƯỚT ÁO ANH


Ướt át cơn mưa rừng 
Gió rét như cắt da
Súng thép tay không rời 
Các anh vẫn hành quân.
 
Hạt mưa có rơi ướt anh 
Đêm rừng đường xa lầy trơn
Lòng em muốn xua hết mây 
Cho trời ngừng rơi giọt mưa.
 
Hạt mưa có rơi ướt anh 
Đêm rừng đường xa lầy trơn
Lòng em muốn xua hết mây 
Cho trời ngừng rơi giọt mưa.
 
Tháng 6 nghe mưa về 
Phố xá thương nhớ anh
Vất vả nơi xa vời 
Các anh vẫn hành quân.
 
Nào ai sống trong ấm êm 
Thương người ngoài biên thùy chăng
Tình em hóa tia lửa vui 
Sưởi lòng người nơi tiền phương.
 
Nào ai sống trong ấm êm,
Thương người ngoài biên thùy chăng
Tình em hóa tia lửa vui 
Sưởi lòng người nơi tiền phương...

Bình luận (0)