Mời anh lên Cao Bằng

Đóng góp: Anh Thư
Mời anh lên Cao Bằng quê em.
Lên đèo Khau Liêu qua đèo Mã Phục,
Luồn qua rừng vầu, xuyên qua rừng trúc
Như bầy ong ong như bầy chim.

Mời anh lên Cao Bằng quê em.
Bước đá, bước mây,
Bước mùa đông, bước mùa hè.
Cây đàn tính dây trong dây đục,
Ăn cơm lam mấy khúc,
Ao tơ tằm em mặc bền lâu.

Lên Cao Bằng quê em, chưa rõ phố phường đâu,
Chỉ thấy đường chỉ lấy đèo làm vui làm đẹp.
Hoa cháy đỏ miền rừng Phja Bjóoc,
Dòng suối S'Lao con gái tắm cùng trăng.

Lên Cao Bằng quê em , xin anh đừng làm lạ.
Mời rượu cả chum, mời quả cả cây.
Tết tháng giêng hẹn từ tháng bảy.
Tin nhau không nói nhiều lời.

Lên Cao Bằng đâu cũng gọi nàng ới,
Lên Cao Bằng đâu cũng nhớ, người ơi!


Bình luận (0)