Miền xa thẳm

MIỀN XA THẲM

 
Xa thẳm một miền xa thẳm
Tiếng gọi hồn thiêng núi sông
Hờ hơ.....

Một tình yêu như cánh chim từ qui
Bay bay đi tìm nhau.
Một tình yêu như bão giông khát khao
Đến bên nhau giữa đạn bom.

Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước
Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh
Đi tìm nhau để mãi mãi không về
Hồn thiêng sông núi tạc nên tượng đài...
 

Bình luận (0)