Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế (So ging noch nie die Sonne auf)

Bình luận (2)

 1. QUY MINH
  Bài hát nay và bài ca xây dựng tôi đã nghe hồi năm Ái Vân đoạt giải thưởng lớn tại Đức thật là ấn tượng và cảm xúc với giọng ca cũng như giai điệu của Mặt trời chưa bao giờ mọc như thế
  Tôi có đọc một bài báo ca sỹ Ái Vân có nói rất tiếc không còn lưu giữ được băng dĩa nào về cuộc thi này.
  Quả thật là rất tiếc nếu không được nghe lại bài hát và giọng ca đã gây ấn tượng rẩt sâu sắc thời trẻ thế hệ tụi tôi
  Hôm nay tình cờ vào google và tôi đã rất xúc động khi nghe và xem được cả phần thi và gala của Ái Vân .
  Cám ơn chị đã tìm lại được và cho chúng tôi sống lại cảm xúc thời xưa !
 2. Người Nghe Nhạc
  Nhạc: Siegfried Schulte, lời: Dieter Lietz. Nguyên bản tiếng Đức là "So ging noch nie die Sonne auf"