Mai em đi rồi

Đóng góp: Lão Nông

Bình luận (1)

 1. Anh Thư

  Lời bài hát :

  MAI EM ĐI RỒI

  Mai em đi rồi rừng xanh ở lại

  Mai em đi rồi ngàn trùng xa xôi
  Thương mùa khô nắng cháy khát rừng sâu
  Mùa mưa ào ạt lũ cuốn nhịp cầu.
  Thương anh nẻo rừng tháng ngày trăng lẻ
  Dáng anh nhỏ bé đại ngàn mênh mông
  Mai em về sông gửi lòng lại suối
  Tình yêu không tuổi cho ta nhịp cầu.
  Xưa qua dòng sông bắc cầu dải yếm
  Yêu thành hoài niệm ai nhớ thương ai
  Mai em về sông gửi lòng lại suối
  Tình yêu không tuổi cho ta nhịp cầu.
  Xưa qua dòng sông bắc cầu dải yếm
  Yêu thành hoài niệm ai nhớ thương ai.