Lời ca gửi noọng (Mùa xuân gọi bạn)

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Ma giào nằng lo noóng… ơi noọng
Ma chằm nằng nâu u chỉn cha
Văn nay chăng vằn nây râu noọng, văn nay ca văn phằng râu noọng

Xuân về nở hoa thắm ngàn nơi
Xuân về đời vui khắp noọng ơi (ớ ơ ới)
Nghe gió ngàn gọi trăng về suối, nghe tiếng ca gọi tâm tình, ới noọng
Noọng ơi, non ngàn nở hoa, lừng câu "sli" "lượn"
Noọng về cùng ta tiếng ca lừng núi ta tắm chung dòng suối
Nghe sáo chiều vi vu (ú u ú u) ta về ới noọng
Noọng ơi, ới noọng cùng ta, cùng chung mái nhà
Noọng về cùng ta lúa ngàn nở hoa ta hát chung lời ca
Nghe sáo chiều vi vu (ú u ú u) ta về noọng ơi.

Kết: Noọng ơi…ơ ớ a ơi...

Bình luận (0)